Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven via info@prometeq.be of per brief bij ons worden gemeld, nadat U de gebreken heeft geconstateerd. 
Contactgegevens:
Prometeq NV
Galgenbergstraat 52
9290 Berlare
België
Telefoonnummer: +32 52 399 750
Emailadres: info@prometeq.be
2. Klachten worden uiterlijk binnen 14 dagen na datum ontvangst door ons beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, krijgt U van ons een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer U een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
3. Mochten we er samen toch niet uitkomen via onze persoonlijke klachtendienst (zie artikel 12.1), dan kan je terecht bij Safeshops. Als je klacht wordt aanvaard door SafeShops zal ze op neutrale wijze bemiddelen tussen ons en jou als klant. Let wel op, enkel klachten die via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt Safeshops meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen.
4. Ofwel buitengerechtelijke geschillenprocedures van de Consumentenombudsdienst en de Europese Geschillencommissie (Online Dispute Resolution voor grensoverschrijdende geschillen).
Hulp nodig?

Hulp nodig?

Bel ons op +32 52 399 750